GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Prosjekt for å forbetre leksikografisk dekning av forvaltningstermar for sør- og lulesamisk.

Møtereferat

Bakgrunnsdokument