GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Unix ja Divvunkurssat

1. Unix-gohččumat korpusohcamii

Fiillat maiguin sáhttá stoahkat

info ja man (= manual) ja –h

Dieđut gohččumiid birra

cat (= concatenate)

“váldde”

pipe (boallobeavddis: Alt 7)

“ja de”

|
cat fiila.txt | less
cat fiila.txt | sort | uniq > boadus.txt


less (= opposite of more) (modus)

“čájet sisdoalu”

wc (= word count)

“rehkenastte”

kwic-snt

“čájet xxx ja dan birrasa”

grep (= get regular expression), egrep (= extended grep)

“atte buot linnjáid mat sisttisdollet xxx”

regex

Moadde regex-vejolašvuođa: ```. vaikko makkár mearka

grep “A.*A” (váldde linnjáid main leat unnimusat guokte A)# tr
"buhtte x y:in"
* tr "x" "y"
# preprocess --abbr=abbr.txt
* skripta mii juohká teavstta nu ahte juohke linnjás lea dušše okta sátni. 
* --abbr váldá vuhtii oanádusaid ja multi word expressions (juohke gielas lea iežas abbr-fiila)
# sort
"sortere linnjáid alfabehtalaččat"
* -nr (sortere nummára mielde) 
** sort -nr 
* -u (sortere ja unifisere)
** sort -u
* -r (sortere reverserejuvvon alfabehta mielde)
** sort -r
* -o (= output, vurke fiilan)
** sort -o infile.txt outfile.txt


# uniq
"unifisere linnjáid"
* -c (= count, galle dáhpáhusa)
** uniq -c


# rev
"reversere linnjáid"


# sed
"buhtte xxx yyy:in"
* sed "s/xxx/yyy/g"


# cut
"čuohpa linnjá"
* -d (= delimiter, default lea TAB)
** cut -d " " 
* -f (= field, ja váldde vára)
** cut -d " " -f2
** cut -d " " -f2,3,5
** cut -d " " -f2-
# Repetišuvdna
* kommando -vuohki objekta
* man kommando
* info kommando
* pipe
# Bargobihtát:
Gieđahallat muhtun txt-fiilla:
# iskka fiillaid sturrodagaid
# oza dihto sreaŋggaid lessas
# oza dihto sániid, gehčosiid, prefivssaid. Geavat grep ja kwic-snt, ja buohtastahte bohtosiid
# oaččo ovtta sáni juohke linnjái: buohtastahte preprocess ja preprocess --abbr
# ráhkat frekveansaslisttu 
# váldde sániid dihto prefivssain: sortere ja unifisere sihke sáni álggu ja loahpa mielde
# oaččo ovtta cealkaga juohke linnjái
# 2. Divvun-kursa


Bargat Divvun-serveris 
# Divvun korpus – galle sáni 30.11.12


|  šládja  | sme | sma | smj  
| --- | --- | --- | --- 
| admin  | 7.860.863 | 110.581  | 124.795  
| bible  | 505.352 | 50.746 | 83.971  
| facta  |  1.244.686  | 190.874 | 128.286  
| ficti  |  231.908  | 144.582  | 41.507  
| laws  |  797.721  | 0 | 0  
| news  |  11.004.732  | 281 | 8.346  
| oktiibuot  | 21.645.262   | 497.064 | 386.905 


Oassi davvisámegiela teavsttain leat jorgalusat dárogielas, ja mii bálddalaston sámi/dáru cealkagiid:
* sme: 2.121.438, nob: 2.449.382


# korpus
Mo beassat korpusii: 

cd ../hoavda/Public/corp/ ```

Analysed-máhpain leat dákkár fiillat:

huksehus, ja mo navigeret

gos lean ja gosa áiggun?

ccat

“váldde xml-fiilla tevstta”

alias

mo doaibmá, mo ráhkadit

svn up

“ođasmahte buot fiillaid dán máhpas ja buot máhpain mat leat dan vuolábealde”

analysáhtoriid kompileren

“ráhkat davvisámi morfologalaš analysáhtora”

“ráhkat lullisámi/julevsámi morfologalaš analysáhtora”

(go leat main/langs/sma dahje main/langs/smj -máhpas):