GiellaLT

GiellaLT provides an infrastructure for rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages, and streamlines building anything from keyboards to speech technology.

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Nordplus stavekontroll – oversikt

Nordplus Sprog-prosjekt for å samla inn og merka opp tekstar med skrivefeil. Prosjektet omfattar:

Møtereferat

Presentasjonar