GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub

Page Content

LS Finnish grammarchecker categories

Talet på CG-reglar pr feiltype

 274 Adjektiiviattribuutin taipuminen pääsanan mukaan
 152 Subjektin ja predikaatin mukautuminen
 54 Yhdyssanat
 24 Verbirakenteet: muita verbirakenteita
 22 Vertailumuodot
 20 Liitepartikkelien turha käyttö tai toisto
 17 Verbirakenteet: kieltomuodot
 15 Sanalla "ja" tai "sekä" yhdistetyt subjektit
 11 Numeroiden tarpeettomat sijapäätteet
 10 Verbirakenteet: kaksoispassiivi
 10 Verbirakenteet: aikamuodot
  9 Rinnasteiset subjektit
  7 Pääverbi puuttuu
  6 Verbirakenteet: lienee-muodon käyttö
  6 Sana "ja" yhdistettynä kieltosanaan
  5 Sana "ja" kieltosanan yhteydessä
  4 Subjektina lukusana
  4 Pääverbien määrä
  4 Konjunktio "josko" epäsuorassa kysymyslauseessa
  4 Arkikielinen tai murteellinen sana
  3 Välimerkit
  3 Subjektina sana "kumpikin"
  3 Rinnastuskonjunktiolla alkava virke
  2 Ylätyylinen tai vanhahtava sana
  2 Vertailumuodot
  2 Verbirakenteet: "lienee"-muodon käyttö
  2 Sanan "kaikista" käyttö superlatiivin yhteydessä
  2 Paljon sivulauseita

Kategoriserte feiltypar

NP-intern kongruens
 274 Adjektiiviattribuutin taipuminen pääsanan mukaan


Subjekt-verb-kongruens
 152 Subjektin ja predikaatin mukautuminen


Verbkjeder
 24 Verbirakenteet: muita verbirakenteita
 17 Verbirakenteet: kieltomuodot
 10 Verbirakenteet: kaksoispassiivi
 10 Verbirakenteet: aikamuodot
  7 Pääverbi puuttuu
  6 Verbirakenteet: lienee-muodon käyttö
  4 Pääverbien määrä
  2 Verbirakenteet: "lienee"-muodon käyttö


Samansette ord
 54 Yhdyssanat


Koordinering
 15 Sanalla "ja" tai "sekä" yhdistetyt subjektit
  9 Rinnasteiset subjektit
  6 Sana "ja" yhdistettynä kieltosanaan
  5 Sana "ja" kieltosanan yhteydessä
  3 Rinnastuskonjunktiolla alkava virke


Komparering
 24 Vertailumuodot


Klitika
 20 Liitepartikkelien turha käyttö tai toisto


Talord
 11 Numeroiden tarpeettomat sijapäätteet
  4 Subjektina lukusana


Småord
  4 Konjunktio "josko" epäsuorassa kysymyslauseessa
  3 Subjektina sana "kumpikin"
  2 Sanan "kaikista" käyttö superlatiivin yhteydessä


Stilistikk
  4 Arkikielinen tai murteellinen sana
  2 Ylätyylinen tai vanhahtava sana
  2 Paljon sivulauseita


Punktuering
  3 Välimerkit

Oppsummering av dei finske CG-reglane

Slåande:

NP-kongruens:

Oblikve argument:

Nektingsverb og positiv verbform: