GiellaLT

GiellaLT provides an infrastructure for rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages, and streamlines building anything from keyboards to speech technology.

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Kurs i Apertium-MT

Felles kurs for sme-smn, sme-sma, sme-smj

Tidspunkt: 7-10. desember 2015

Sted: Tromsø

Innhald:

Forarbeid

Kurs i Apertium-MT

Felles kurs for sme-smn, sme-sma, sme-smj

Tidspunkt: 7-10. desember 2015

Sted: Tromsø

Innhald:

Forarbeid

Notater:

Kursplan:

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

  1. bidix -
    1. revisjon (smj?)
    2. bidix - frekvenssortering
    3. bidix - legge til ord fre frekvsortert missinglist
  2. leksikalsk seleksjon
  3. transfer

Etter kurset