GiellaLT

GiellaLT provides an infrastructure for rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages, and streamlines building anything from keyboards to speech technology.

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Søk med søkeboksen Enkel i Korp

Gå til et av Korp-grensesnitta, f.eks. det samiske. Trykk på fliken Enkel rett under KORP-kogoen.

Selve søkeboksen

Boksen har ett søkefelt. Skriv inn ordform, og trykk Søk. Merk nedfallsmenyen til høyre for ordet Søk: Det er mulik å lagre søket du har gjort, og deretter bruke det på nytt i sammenligning med andre søk.

Under søkefeltet er det 4 alternativ:

Dette gir et enkelt regulært uttrykk, f.eks. «alle ord på -guin».

Muligheter med enkelt søk

Ordbild

Fjern avkrysninga på alle de fire alternativa, men kryss av for Ordbild til høyre i den blå linja under søkefeltet. Skriv inn f.eks. et verb i infinitiv, og søk. Søket vil ta flere minutt, men resultatet blir et oversyn over argumenta knytta til verbet (eller to: Et med argument før og et med argument etter verbet).