GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Presentasjon av paradigmer på internett

Ønsker fra brukere.

Generelt:

Oppgi oversetting til norsk i tillegg til paradigme.

sma: Sortere kortformer og langformer

F.eks. båetedh

Forkortinger istedenfor fst-tagger, mellomrom istedenfor +

sma: oppgi verbklasse

sma: legge til Rec for substantiv