GiellaLT

GiellaLT provides an infrastructure for rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages, and streamlines building anything from keyboards to speech technology.

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Hva som skal være med

Hver kontrakt som skal til sendes til underskrift skal inneholde Avtale om overføring av bruksrett for tekstar, der forfattere, oversettere, forlag og sametinget inngår en avtale for under hvilke vilkår tekstene kan brukes. I tillegg skal kontrakten ha to vedlegg: Avtale om bruksrett til maskinlagra tekstar og en liste over hvilke tekster kontrakten omfatter. Det skal være like mange eksemplar av kontrakten og vedleggene som det er parter som skal underskrive.

Å fylle ut kontraktene

Kontraktene våre er publisert på internett, og er derfor også tilgjengelig i cvs. De er tilgjengelig på norsk (xtdoc/sd/src/documentation/content/xdocs/adm/legal/sd-contract.nb.xml) eller nordsamisk (xtdoc/sd/src/documentation/content/xdocs/adm/legal/sd-contract.se.xml).

Fra linje 18 og utover ser kontrakten ut som dette. Disse linjene må forandres slik at man har de rette dataene.

     <table>
      <tr><th>Rolle:</th>          <th>Forfattar</th></tr>
      <tr><td>Namn:</td>          <td> </td></tr>
      <tr><td>Adresse:</td>         <td> </td></tr>
      <tr><td>Postnummer og -stad:</td>   <td> </td></tr>
     </table>

     <table>
      <tr><th>Rolle:</th>          <th>Omsetjar</th></tr>
      <tr><td>Namn:</td>          <td> </td></tr>
      <tr><td>Adresse:</td>         <td> </td></tr>
      <tr><td>Postnummer og -stad:</td>   <td> </td></tr>
     </table>


     <table>
      <tr><th>Rolle:</th>          <th>Forleggjar</th></tr>
      <tr><td>Namn:</td>          <td> </td></tr>
      <tr><td>Adresse:</td>         <td> </td></tr>
      <tr><td>Postnummer og -stad:</td>   <td> </td></tr>
     </table>

… her er et eksempel med en forfatter, en oversetter og forlag:

     <table>
     <tr><th>Rolle:</th>          <th>Forfattar</th></tr>
     <tr><td>Namn:</td>          <td>Ole Johan Eira</td></tr>
     <tr><td>Adresse:</td>         <td>Diergeheavva 14</td></tr>
     <tr><td>Postnummer og -stad:</td>   <td>9520 Kautokeino</td></tr>
     </table>
     
     <table>
     <tr><th>Rolle:</th>          <th>Omsetjar</th></tr>
     <tr><td>Namn:</td>          <td>Dagmar Kronstad</td></tr>
     <tr><td>Adresse:</td>         <td>Nypeveien 283</td></tr>
     <tr><td>Postnummer og -stad:</td>   <td>9500 Alta</td></tr>
     </table>
     
     
     <table>
     <tr><th>Rolle:</th>          <th>Forleggjar</th></tr>
     <tr><td>Namn:</td>          <td>Girji Davvi</td></tr>
     <tr><td>Adresse:</td>         <td>Ávvir Ávvir jorgu</td></tr>
     <tr><td>Postnummer og -stad:</td>   <td>9730 Karasjok</td></tr>
     </table>

Her er et annet med to forfattere, en oversetter og forlag.

     <table>
     <tr><th>Rolle:</th>          <th>Forfattar</th></tr>
     <tr><td>Namn:</td>          <td>Ole Johan Eira</td></tr>
     <tr><td>Adresse:</td>         <td>Diergeheavva 14</td></tr>
     <tr><td>Postnummer og -stad:</td>   <td>9520 Kautokeino</td></tr>
     </table>
     
     <table>
     <tr><th>Rolle:</th>          <th>Forfattar</th></tr>
     <tr><td>Namn:</td>          <td>Nils Ove Krojk</td></tr>
     <tr><td>Adresse:</td>         <td>Kulmans Doktorgatan 24</td></tr>
     <tr><td>Postnummer og -stad:</td>   <td>SE-900 31 Kålmården</td></tr>
     </table>
     
     <table>
     <tr><th>Rolle:</th>          <th>Omsetjar</th></tr>
     <tr><td>Namn:</td>          <td>Dagmar Kronstad</td></tr>
     <tr><td>Adresse:</td>         <td>Nypeveien 283</td></tr>
     <tr><td>Postnummer og -stad:</td>   <td>9500 Alta</td></tr>
     </table>
     
     
     <table>
     <tr><th>Rolle:</th>          <th>Forleggjar</th></tr>
     <tr><td>Namn:</td>          <td>Girji Davvi</td></tr>
     <tr><td>Adresse:</td>         <td>Ávvir Ávvir jorgu</td></tr>
     <tr><td>Postnummer og -stad:</td>   <td>9730 Karasjok</td></tr>
     </table>

Få pdf versjonen og utskrift

For å få en pdf versjon av dette må man ha forrest installert på sin egen maskin. Vi har laget en ok innføring i det. Når det er gjort er det bare å gå til adressen http://localhost:8888/adm/legal/sd-contract.html, trykke på pdf-ikonet og skrive ut.