GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub

Page Content

GEO er den geografiske automaten vår.

Filer

Kjeldefilene ligg i $GTLANG/words/dicts/smi/geo, online her

Dei operative filene er src/Makefile og src/geo.lexc. Ved å stå i src/ er det mogleg å kompilere bin/geo.fst med å skrive make. Den resulterande geo.fst må deretter kopierast til opt-katalogen på victorio (i smi/common/bin) for å vere operativ. Merk at geo refererer til ei spellrelax-fil, for å godta at brukarane skriv inn namn utan stor forbokstav.

Planar

Geo skal vere tilgjengeleg i ulike format.

Geo i apertium-format

Vi vil ha Geo i apertium-format.

Filformat

   <lg>
     <l pos="prop" xml:lang="smn">Aanaar</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg>
      <t pos="prop" xml:lang="swe" reg="Finland" src="x">Enare</t>
      <t pos="prop" xml:lang="fin">Inari</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>
  <e>
   <lg>
     <l pos="prop" xml:lang="sme">Anár</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg>
      <t pos="prop" xml:lang="swe" reg="Finland" src="PS,SA">Enare</t>
      <t pos="prop" xml:lang="fin">Inari</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>

Hvordan det skal fungere