GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Sjekkliste før ordboka genereres og kompileres

Denne sida viser hvordan vi skal sjekke at ordbøkene er i god stand, teknisk sett. Kommandoene gjelder for alle NDS-ordbøkene.

Ordboka skal være xml-valid. Kommando:

xmllint --valid FIL.xml > /dev/null

Det skal ikke være dubletter. Kommando:

cat FIL.xml|grep '<l '| tr '<' '>' | cut -d '>' -f3 |sort | uniq -d

Alle lemmaene som skal genereres må ha lemma i norm-fst. Kommando for å sjekke om lemmaene er riktig skrevet og/eller er i FST:

cat FIL.xml|grep '<l '|tr '<' '>'|cut -d '>' -f3|uXNorm|grep '?'

Kommando for å sjekke at lemmaet er lemma i LEXC: (kommer)

Sjekk at eksempler har stor forbokstav og punktum:

grep '<x>' FIL.xml |l 

Sjekke rettskriving i eksempelsetningene. Eksempel fra smanob:

grep '<x>' N_smanob.xml |tr '<' '>' | cut -d '>' -f3 |preprocess | usmaNorm | grep '?' |grep -v CLB |l

Sjekke rettskriving i eksempelsetningene. Eksempel fra nobsma:

grep '<xt>' N_nobsma.xml |tr '<' '>' | cut -d '>' -f3 |preprocess | usmaNorm | grep '?' |grep -v CLB |l

Stedsnavn med flere <mg> - den vanligste mg bør stå først fordi det er den oversettelsen som brukes i miniparadigmet