GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub

Page Content

SJEKKLISTE for VD-ordboka (gammel infra):

Spesielt for VD

grep '<l ' adjective_smenob.xml | grep -v vmax | tr "<" ">" | cut -d ">" -f3 |
 sed 's/$/+A+Sg+Nom/' | dsmeNorm | grep -v "?" | sed 's/^$/€/' | tr "\n" " " | 
 tr "€" "\n" | grep 'A+.*A+' | l

SJEKKLISTE for den nykompilerte VD-ordboka (gammel infra):

Minst 2-3 ord fra hver ordklassefil - og sjekk

Minst ett ord fra hver statisk fil