GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub

Page Content

Arbeidsmåte,

eksempel nobsme

Arbeid i inc/kandidatar.csv

Legg til PoS, restriksjon, oversetting, eksempelsetning, oversetting av eksempelsetning. Viktig at alle disse linjene har fem underscore.

Restriksjon skrives i parantes for å gjøre csv-lista mer lesbar.

Eksempelsetning bør være en evt. forkorta versjon av setning funnet i Korp eller på internett.

Man kan godt hoppe over ord i lista.

Lage xml-fil med de nye ordene og fjern dem fra inc/kandidatar.csv

Med utgangspunkt i dicts/nobsme/ katalogen, gjør disse kommandoene:

grep '_.*_.*_.*_.*_' inc/kandidatar.csv |grep -v '#' > inc/nyeord.csv

grep '#' inc/kandidatar.csv > inc/nyekandidatar.csv

grep -v '_.*_.*_.*_.*_' inc/kandidatar.csv |grep -v '#'>> inc/
nyekandidatar.csv

mv inc/nyekandidatar.csv inc/kandidatar.csv

cat inc/nyeord.csv | perl scripts/csv2xml_with_re_xg.pl >> inc/nyeord.xml

Merk at perlfila i scripts/ kan ha andre navn, f.eks. c2x.pl eller lignende

Rediger inc/nyeord.xml

see inc/nyeord.xml (eller tilsvarende fil med kandidater)

Parantes rundt restriksjon skal fjernes (søk erstatt).

Sjekk om PoS må redigeres for oversettingene.

Samme lemma med ny oversetting: rediger slik at det blir en <lg> med to <mg>:

  <e>
   <lg>
     <l pos="N">test</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <re>om test</re>
      <t pos="N">geahččaleapmi</t>
      <t pos="N">iskkus</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>                    <== fjernes
  <e>                    <== fjernes
   <lg>                  <== fjernes
     <l pos="N">test</l>         <== fjernes
   </lg>                  <== fjernes
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <re>om prøvetaking</re>
      <t pos="N">iskkus</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>

Resultatet blir slik:

  <e>
   <lg>
     <l pos="N">test</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <re>om test</re>
      <t pos="N">geahččaleapmi</t>
      <t pos="N">iskkus</t>
     </tg>
   </mg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <re>om prøvetaking</re>
      <t pos="N">iskkus</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>