GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

S&T-møte 14.6.2022

Saker:

e-post om nordsamisk talegjenkjenning

Vi diskuterte saka. Trond svarar.

Canada/Edmonton-oppsummering

Ordboksløysing for mobilplattformar frå Canada? Børre arbeider også med dette.

Besøk frå Canada 5.9.-, dvs. veka 36?

Sjur diskuterer dato med Divvun-gjengen - Divvun-veke eller berre Børre?

Diskusjon om crk-stavekontroll i ulike samanhangar og for ulike brukarar.

SMA-artiklar

Møte på onsdag med Maja.