GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Sjur- og Trond-møte 29.3.2022

Saker:

Møtetid

Tysdagar kl 8.30 norsk tid.

Alle språk grøne

korleis skal Zulip-meldingane lesast?

# sme / lang-sme / checks
Github Bot:
Check Decision task completed (success). (8b32280)
Check build-and-deploy completed (success). (8b32280)
Check Lang build - lang-sme completed (success). (8b32280)
Check Bundle lang: speller-windows - lang-sme completed (success). (8b32280)
Check Bundle lang: speller-macos - lang-sme completed (failure). (8b32280)
Check Bundle lang: speller-mobile - lang-sme completed (success). (8b32280)
   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^            ^^^^^^^
   lenke til byggjeloggen                innsjekkingsnr

Antti-seminar

Morf-komplettering i mobiltastatur. Vi føreslår flytting til neste veke, både tysdag, onsdag og torsdag går - helst vår ettermiddag. Sjur svarar.

Dokumentasjon og overskrifter

ingen respons på kommentaren min

Luleå-presentasjon

Kva er det det samiske samfunnet treng som det enno ikkje har? Dette vil variere frå land til land og frå språk til språk.

Vi har retteprogram som nesten ikkje blir brukt i Sverige Vi har ordbøker, men ikkje til og frå svensk. Det neste store steget er taleattkjenning. Dette er ei stor satsing og det er framleis uklårt kva som skal vere det viktigaste bruksområdet.

Viktige område for talegjenkjenning:

Er dette det viktige for Sverige?

 1. mekanisme for å ta eksisterande samisk språkteknologi i bruk
 2. e-ordbøker til og frå svensk
 3. avansert skrivehjelp, e-språklæring

Årsrapport til KDD

Frist på torsdag, Sjur sender utkast i morgon, vil ha kommentar.

ENG

Dept ventar på oss.

Tastatursak til KDD

Dept ventar på oss.

CI/CD fungerer bra

Oppdateringar blir automatisk lagt ut og henta ned av brukarane. Det er veldig synleg pga feilrapporteringar som renn inn om ein ikkje-feil som er ganske vanleg. Godt å få det stadfesta at oppdateringsmekanismane fungerer :)

Installeringsprogrammet

Utsett til neste møte.

SubEthaEdit-server?

Ja, via Göteborg.

Sametinget og korpus

Orkana

Johanna Ijäs har redigert Muitalusat, og gjeve oss lov til å bruke boka i SIKOR. Vi må følgje dette opp ovafor Orkana Akademisk. Sjur

Sametinget

… vil diskutere handheving av forlagsavtalen med oss. Sjur.

Samisk arkiv

Vil gjerne samle inn tekst. Trond følgjer opp, så diskuterer vi med Divvun og Sametinget etterpå.