GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

T&S-møte 30.5.2017

Saker:

Kort diskusjon eller orientering til kvart punkt.