GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

S&T-møte 1.2.2017

Saker:

allmenn orientering begge vegar

GT

Divvun

gamal infra

Oppsummering, neste steg

profilering av GT, Divvun og felles kode/infra

Saka utsett.

smX

Saka utsett.

satni - sanit

Tilhøvet mellom dei to.

Saka utsett.

finugrevita

Vi må invitere dei (kanskje berre ei) i vår.

mt i trondheim

Saka diskutert og oppklart.

korpus – parallelldata

Saka utsett.

korpus – marisk

Saka utsett.