GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Organisering

Arbeidstid

Kan bli ekstra innsats ved innspurtar ol, avspasering etterpå.

Det er flere gode grunner for å jobbe på UiT-kontorene:

Sjur meir i Tromsø? Problem med Helsingfors-kontoret:

Skal prøva å koma oftare og meir regelmessig.

Rutinar:

Måndagsmøtene

Fellessamlinger andre steder en gang i året/halvåret? Kombinert med oppsøkende virksomhet? (arbeidsplasser, skoler, sameforeninger …)

Personalnytt

Nærståande oppgåver/pågåande prosjekt

Langsiktige planar

Internopplæring