GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

30-6-2021 - samarbeid Divvun & Giellatekno om programmering, teknisk drift

Til stades: Børre, Chiara, Sjur, Trond

Saker:

Bakgrunn

Chiara orienterte. Børre har tenkt i liknande baner.

Kva kan vi samarbeida om?

Diskusjon.

Ordbøker

Jf tidlegare møte og avtale for juli.

Korpus

Diskusjon:

Forslag:

Serverdrift og -oppsett

Anna?

Konkret arbeid framover: