GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Dette er ei liste over ting som skal bli gjort. Målet er å ha betre oversikt. Fjern liner etter kvart. For ting som er feil og skal bli retta opp bruker vi Bz.

Nyinfra

(tom)

NDS

(sjekk om sakene (nedanfor) verkeleg er avslutta) | Dato | Emne | Ansv. | Status | Ref/Bz | Kommentar | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x

Forrest

Denne lista bør vi ordne i logisk rekkefølgje:

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
3.12.14. Parametrisere dict.uit.no (som cgi-bin) TT/Chiara x x Uavh av deling, men vi tar det etterpå
18.2.15. Uferdig venstremeny - den hopper ut (site.xml) Chiara x x LA: foreslår å stryke denne, se mail 22.3.15

Heimesidene, innhald

| Dato | Emne | Ansv. | Status | Ref/Bz | Kommentar | — | — | — | — | — | — | x | x | x | x | x | x

Webtjenester på giellateknosidene

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
19.11.14. Paradigmegenerering cgi-bin: presentasjon x x x x
19.11.14. Tagglokalisering på fleire språk i database i techdoc/lang/common TT Startfilen er MDS-filen for Korp x x

Korpus

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
x x x x x x

Utstyr

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
14.1 Møterom Sjur Vi ventar på svar frå IT (0519) x x

Diverse

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
x x x x x x

AVslutta saker

NDS

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar        
[25.2.15. 150225.html] Snu geo i NDS LA/Cip Ferdig liste skal bli snudd x sjå også 26.11.14.      
[18.2.15. 150218.html] Lokalisering: templat til translation TT/Ryan under arbeid x [dokumentasjon ../../dicts/nds/NDSLocalisations.html] - men fungerer ikkje, jf. sanit - Brev til Ryan 4.12.16    
[5.11.14. 141105.html] Unifisere FAD-ord i smenob LA Ferdig? x Referanse er [7.12.16 161207.html], sjå også eldre referat [26.11.14. 141126.html], [19.11.14. 141119.html], 12.11.14.

Webdict

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
19.11.14. Oppdatere innhald TT x x Utdaterte: sme, fkv, mrj, kpv, delvis myv
25.2.15. Gjere webdict meir synleg i NDS LA x x x

Korpus

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
14.1. Tekstar: samiske tall (berre 2009) Cip/LA ? x Har Ciprian fått info om sekretariatet for evt å få wordfiler derfra? (jf ref)

Heimesidene, innhald

Dato Emne Ansv. Status Ref/Bz Kommentar
19.11.14. Lokalisering, finsk TT/JY/ML sjekk x x
19.11.14. Lokalisering, russisk TT/Jaska sjekk x x