GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 24.5.2022

Til stades: Inga, Katri, Børre, Sjur, Flammie

Saker:

Reiser og Tromsø-samlingar fram til sommaren:

Konferanse Registreringsfrist Dato Foredrag tidsfrist/Kommentar
(ACL) computel-5, Dublin Early Bird 20.04.2022 22.-27.5. 29.04.2022
Svonni-seminar —– 16.-17.6. inga eigentleg Tromsø-samling, men kan gjerne dra (Sjur kan ikkje)
LREC, Marseille Early Bird 06.05.2022 20.-25.6. 10.5.2022 (presentasjon)

Sidan sist

Flammie

Katri

Framover:

Børre

Framover:

Inga

Framover:

Sjur

Framover:

Infra-arbeid framover (Børre, Flammie, Sjur):

Kan dela arbeidsrom via VSCode (med innebygd lydchat). Har ei felles arbeidsøykt etter påske.

Gøteborg

Framover:

Giellatekno

Canada/Alberta

Ymse