GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 18.1.2022

Til stades: Katri, Børre, Flammie, Inga, Sjur, Linda

Saker:

Sidan sist

Duommá

Linda

Framover:

Flammie

Framover: Møte med Sjur kl 13 i dag, om å generalisera giella-shared-infraen.

Katri

Inga

Børre

Sjur

Gøteborg

Arbeid framover

Ymse