GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 20.4.2021

Til stades: Linda, Tommi, Inga, Katri, Sara, Sjur, Siri

Saker:

Sidan sist

Duommá

Linda

Tommi

Inga

Katri

Sara Marja

Saknar meir og betre metadata om tekstane i korpussamlinga, samt utvida sitat - slik at kontekst kan leses bedre. Kanskje 1-2 setningar før og etter?

Siri

Sjur

Göteborg

Edmonton/Alberta/Canada

Arbeid framover

Ymse