GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 19.5.2020

Til stades: Børre, Duomma, Inga, Linda, Ritva, Siri, Sjur

Saker:

sidan sist

Duommá

Duommá mista ei fil i samband med flyttinga til github, tok ca 5 timar å gjenskapa. Vi burde ha prata meir om risikoane med flyttinga på førehand.

Børre

Linda

Problem med å byggja grammatikkontrollen. Det gjeld berre fila tools/grammarcheckers/acceptor.default.hfst.

Siri

Børre hjelper etter møtet.

Inga

Ritva

Sjur

Ikkje Canada denne veka.

Nye verkty som skal testast kjem truleg denne veka.

svn2git - oppsummering så langt

Møte i morgon?

Kl. 11-12.

arbeid framover

Duommá

Inga

Sjur

ymse

Ingen ting

neste møte

Tysdag 26.5. kl 09.30