GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 12.5.2020

Til stades: Duommá, Inga, Linda, Siri, Ritva, Sjur, Sara, Børre

Saker:

Duommá

Inga

Linda

Siri

Ritva

Børre

Sara

Sjur

Arbeid framover

Sjur

Duommá

Børre

Linda

Inga

Ymse

Ein må vera medlem av GitHub-organisasjonen for å kunna sjekka inn.

Ritva si kontrakt går ut i slutten av juli.

Neste møte

Tysdag 19.5. kl 09.30.