GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 28.4.2020

Til stades: Børre, Duommá, Inga, Linda, Ritva, Siri, Sjur

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Inga

Linda

Ritva

Ritva går gjennom dokumentajsonen for islandsk, grønlandsk, i lag med Inga for smj.

Sara

Ikkje til stades pga nettverksproblem.

Siri

Sjur

Arbeid framover

Inga

Duommá

Linda

Møte om grammatikkontrollen seinare i dag.

Ritva

Sjur

Børre

Ymse

Alle har registrert sommarferie (så langt som råd)! :)

Neste møte

Tysdag 12.5.2020 kl 09.30.