GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 31.3.2020

Til stades: Børre, Duommá, Inga, Linda, Ritva, Sara, Siri, Sjur

Saker:

Børre

Duommá

Inga

Linda

Ritva

Sara

Siri

Sjur

Arbeid fremover

Duommá

Inga

Ymse

Facebook: vi treng ein meir gjennomtenkt FB-politikk - vi har fleire “sider” og profilar. Kva vil vi eigentleg ha? Sara, Inga, Duommá og Børre diskuterer vidare?

Inga vil gjerne vera med på alle grammatikkontrollmøte :)

Neste møte

Tysdag 14.4. kl 10-11.

Siri er borte då.