GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 2.2.2018

Til stades: Børre, Elena, Linda, Maja, Sjur

Borte: Duommá, Tomi

Saker:

Sidan sist

Børre

Duommá

Elena

Linda

Maja

Sjur

Arbeid framover

Børre

Duommá

Elena

Linda

Maja

Sjur

Ymse

Fagrådsmøte, truleg i slutten av april.

Neste divvun-møte

Tysdag etter Staare, kl 10

Neste samling i Tromsø - fyrste veka i mars?