GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 27.3.2014

Til stades: Børre, Maja, Sjur, Tomi Borte: Inga (ferie), Thomas (sjuk)

Saker:

Kort sidan sist

Børre

Maja

Sjur

Tomi

Denne veka

Børre

Termwiki

Maja

Prioriter missing framover

Tomi

Sjekk med Sjur om svn-versjonen er ok, i så fall oppdater offisiell versjon.

Ymse

Ingen ting.

Neste møte

Måndag 31.3. kl 9.00 norsk tid.