GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 17.3.

Til stades: Børre, Inga, Sjur, Tomi Borte: Maja, Thomas (sjuk)

Saker:

Kort sidan sist

Børre

Inga

Maja

Sjur

Tomi

Denne veka

Ymse

Vikar for Thomas?

Inga borte neste veke og til og med 1.4.

Neste møte

Måndag kl 13.00