GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Saker:

Møtefrekvens og møteopplegg

Kvar veke - korte oppdateringar, spørsmål som bør diskuterast vidare -> separate møte. Hugs å senda liste over arbeidstimar med oversikt over kva de har gjort for kvar veke.

Prosjekt utover våren

Andre ting

Ingen ting