GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Børre, Sjur, Maja, Thomas, Tomi

Borte: Inga (på ferie)

Saker:

Topp 3 sidan sist

Arbeidet framover

Bugzilla-status (open/crit-or-2)

Ymse

Samling i Tromsø 19.-23.8.

denne veka

Neste møte

Måndag 12.8. kl 9.30