GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Saker:

NoDaLiDa-påmeldingar

Neste Divvun-samling

Første veka i juni, dvs 2.-6. juni.

Alle i Divvun, ev. utan Maja og Inga dei siste dagane, avhengig av kva SD bestemmer seg for.

Neste møte

Tysdag 21. mai kl 10.00