GiellaLT Documentation

GiellaLT provides rule-based language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub giellalt/site-giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte

Til stades: Inga, Maja, Sjur, Thomas, Tomi

Saker:

Viktigste saker frå sist veke

Inga

Har berre referansekorpuset, det blir kjedeleg i lengda. Treng meir å gjera.

Maja

Ny infra:

Sjur

Ny infra, særleg testskripta for SMA (= make check)

Thomas

Trekkja ut leksikaliseringskandidatar automatisk? Børre: Sjur eller Trond må gjera det :)

Tomi

denne veka

Inga

Maja

Sjur

Thomas

Tomi