Pite Sami NLP Grammar

Finite state and Constraint Grammar based analysers, proofing tools and other resources

View the project on GitHub giellalt/lang-sje

Page Content

Adjectives !

Här är lexikon för adjektivsböjning. Först jämnstaviga, så uddastaviga, och sen kontrakta. Efteråt kommer morfologin, som också spiller över i nouns.lexc.


This (part of) documentation was generated from src/fst/affixes/adjectives.lexc